Chi tiết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.463 x 2.500 x 1.546 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 6.050 kg
Tải trọng: 32.835 kg
Trọng lượng toàn : 38.885 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

SƠ MI RƠ MOOC XƯƠNG 40 FEET 03 TRỤC RÚT TẢI TRỌNG CHO PHÉP CHỞ HÀNG ĐẾN: 32,835 kg

TÊN THIẾT BỊ

XUẤT XỨ

NHÃN HIỆU

CHẤT LƯỢNG

Trục (10 tắc kê)+ mâm 10 lỗ

China

Yuek 13T

Mới 100%

Chân chống

China

Saf holland 30T

Mới 100%

Hệ thống nhíp(7 lá 7x16x90)mm

China

Tyen

Mới 100%

Kingpin 2”

China

Tyen

Mới 100%

Chassi: I500x140x6x16 mm

Q345 B

Mới 100%

Lốp (vỏ) Size:

  (11.00-20 /18PR)

Sản phẩm cùng loại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (8.745 x 2.500 x 1.580)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG:
Trọng lượng xe: 6.050 kg
Tải trọng: 30.564 kg
Trọng lượng toàn: 36.614 kg

Giá: Liên hệ (028)3 88 9 1708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.380 x 2.500 x 3.173)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.250 kg
Tải trọng: 31.700 kg
Trọng lượng toàn : 38.950 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (13.790 x 2.500 x 1.515 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.100 kg
Tải trọng: 31.768 kg
Trọng lượng toàn : 38.868 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (14.230 x 3.280 x 1.660)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 11.430 kg
Tải trọng: 50.700 kg
Trọng lượng toàn : 62.130 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.400 x 2.500 x 3.597 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.900 kg
Tải trọng: 31.070 kg
Trọng lượng toàn : 38.970 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.463 x 2.500 x 1.546 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 6.050 kg
Tải trọng: 32.835 kg
Trọng lượng toàn : 38.885 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.460 x 2.500 x 1.540 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 4.700 kg
Tải trọng: 28.000 kg
Trọng lượng toàn : 32.700 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (10.650 x 2.500 x 1.485)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.860 kg
Tải trọng: 33,040 kg
Trọng lượng toàn : 38.900 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.460 x 2.500 x 1.560 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.300 kg
Tải trọng: 31.900 kg
Trọng lượng toàn : 39.200 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (10.650 x 2.500 x 1.485 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.860 kg
Tải trọng: 33,040 kg
Trọng lượng toàn : 38.900 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.400 x 3.020 x 3.100 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 8.320 kg
Tải trọng: 31.900 kg
Trọng lượng toàn : 40.220 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (13.800 x 2.500 x 1.530 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.970 kg
Tải trọng: 31.200 kg
Trọng lượng toàn : 37.170 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109