SƠMI - ROMOOC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.460 x 2.500 x 1.540 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 4.700 kg
Tải trọng: 28.000 kg
Trọng lượng toàn : 32.700 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (10.650 x 2.500 x 1.485)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.860 kg
Tải trọng: 33,040 kg
Trọng lượng toàn : 38.900 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.460 x 2.500 x 1.560 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.300 kg
Tải trọng: 31.900 kg
Trọng lượng toàn : 39.200 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (10.650 x 2.500 x 1.485 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.860 kg
Tải trọng: 33,040 kg
Trọng lượng toàn : 38.900 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.400 x 3.020 x 3.100 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 8.320 kg
Tải trọng: 31.900 kg
Trọng lượng toàn : 40.220 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (13.800 x 2.500 x 1.530 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.970 kg
Tải trọng: 31.200 kg
Trọng lượng toàn : 37.170 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

Copyright © HƯNG ĐẠO CONTAINER. All rights reserved. Thiết kế Website bởi ViettechCorp
Hotline: 0903704656/0908164182/0933 000128