SƠMI - ROMOOC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (8.745 x 2.500 x 1.580)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG:
Trọng lượng xe: 6.050 kg
Tải trọng: 30.564 kg
Trọng lượng toàn: 36.614 kg

Giá: Liên hệ (028)3 88 9 1708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.380 x 2.500 x 3.173)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.250 kg
Tải trọng: 31.700 kg
Trọng lượng toàn : 38.950 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109
 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (13.790 x 2.500 x 1.515 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.100 kg
Tải trọng: 31.768 kg
Trọng lượng toàn : 38.868 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (14.230 x 3.280 x 1.660)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 11.430 kg
Tải trọng: 50.700 kg
Trọng lượng toàn : 62.130 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.400 x 2.500 x 3.597 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.900 kg
Tải trọng: 31.070 kg
Trọng lượng toàn : 38.970 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.463 x 2.500 x 1.546 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 6.050 kg
Tải trọng: 32.835 kg
Trọng lượng toàn : 38.885 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

Copyright © HƯNG ĐẠO CONTAINER. All rights reserved. Thiết kế Website bởi ViettechCorp
Hotline: 0903704656/0908164182/0933 000128