HỆ THỐNG TREO

Mã SP: HDGNG002

Giá: 220.000vnđ

Gối nhíp giữa

Mã SP: HDGND001

Giá: 490.000vnđ

Gối nhíp dưới

Mã SP: HDGGS002

Giá: 460.000vnđ

Giò gà tăng đưa ngắn

Mã SP: HDGGS001

Giá: 470.000vnđ

Giò gà tăng đưa dài

Mã SP: HDGGC002

Giá: 260.000vnđ

Giò gà cố định ngắn

Mã SP:HDGGC001

Giá: 270.000vnđ

Giò gà cố định dài