HỆ THỐNG TREO

Mã SP: HDBLN001

Giá: 40.000vnđ

Ruồi nhíp

Mã SP: HDNP002

Giá: 200.000vnđ

Nhíp 9 cm lá phụ

Mã SP: HDNC001

Giá: 470.000vnd

Nhíp 9 cm lá cái

Mã SP: HD7N002

Giá: 2.100.000vnđ

Nhíp 7 lá, 9 cm (3 lá cái)

Mã SP: HD9N001

Giá: 2.800.000vnđ

Nhíp 9 lá 9 cm (4 lá cái)

Mã SP: HDGNT003

Giá: 110.000vnđ

Gối nhíp trên