Romooc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.400 x 2.500 x 3.597 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.900 kg
Tải trọng: 31.070 kg
Trọng lượng toàn : 38.970 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.463 x 2.500 x 1.546 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 6.050 kg
Tải trọng: 32.835 kg
Trọng lượng toàn : 38.885 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.460 x 2.500 x 1.540 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 4.700 kg
Tải trọng: 28.000 kg
Trọng lượng toàn : 32.700 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (10.650 x 2.500 x 1.485)mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.860 kg
Tải trọng: 33,040 kg
Trọng lượng toàn : 38.900 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (12.460 x 2.500 x 1.560 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 7.300 kg
Tải trọng: 31.900 kg
Trọng lượng toàn : 39.200 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
(D x R x C)mm: (10.650 x 2.500 x 1.485 )mm
THÔNG SỐ TẢI TRỌNG: 
Trọng lượng xe: 5.860 kg
Tải trọng: 33,040 kg
Trọng lượng toàn : 38.900 kg
Giá: Liên hệ (028)3 8891708/8897109

 

Copyright © HƯNG ĐẠO CONTAINER. All rights reserved. Thiết kế Website bởi ViettechCorp
Hotline: 0903704656/0908164182/0933 000128