sp-romooc-31-01-2018-16-05-42.jpg
sp-romooc-3-31-01-2018-16-35-25.jpg
banel-5-09-03-2018-16-29-03.jpg
banel-7-12-03-2018-11-07-28.jpg

Dây Chuyền Sản Xuất Container

NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN ...(NĂM 2004)

Với hai dây chuyền sản xuất CONTAINER trang bị đầy đủ máy móc và hệ thống thử nghiệm mẫu tiêu chuẩn quốc tế, Hưng Đạo Container đã tham gia vào thị trường sản xuất container ISO chất lượng cao cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
Mặc dù sản lượng hàng năm của chúng tôi chỉ là một một phần nhỏ trong sản xuất container toàn cầu, nhưng đó là một đóng góp cho những bước đầu tiên của Việt Nam là một quốc gia có nền SX container trên thế giới.

CHỈ LÀ NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN GÓP PHẦN VÀO CONTAINER SX TẠI VIỆT NAM LƯU HÀNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

SAU NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN ...( 2009)

Qua các năm sản xuất container, được nhiều sự tin tưởng của khách hàng trong nước và ở nước ngoài, với sản lượng và chất lượng ngày càng cao hơn, các container sản xuất tại Việt Nam đã hội nhập vào thế giới , quảng bá hình ảnh của đất nước c Việt Nam hòa bình và phát triển.

CONTAINER VIỆT NAM ĐÃ HỘI NHẬP CÙNG THẾ GIỚI

WorldCargoNews

Issue: July 2004 | WorldCargoNews

Boxes from Vietnam

It may be a drop in the bucket when compared to the Chinese container manufacturing giants, but Vietnam has taken its first steps on the road to becoming a box building nation. 
Best known as a depot operator, Hung Dao Container Co started building standard steel dry freight boxes at the beginning of June at a factory at HoChiMinh City. Capable of building 20 ft, 40 ft and 40 ft high cube boxes, the facility is currently producing 20 TEU / day, around half its installed production capacity of 6000 TEU/ year. All raw materials are imported from Japan, Korea, China and Malaysia. Initial deliveries are reported to have been made to customers in Europe, the US, Autralia and Dubai.

(Ttrích đăng tin từ World CargoNews)