cont-banner-sp-01-03-2018-14-52-31.jpg
cont-banner-sp1-03-03-2018-08-50-09.jpg
banel-9-21-03-2018-10-19-43.jpg

PHỤ TÙNG CONTAINER

Roon cửa Container

Giá: 1,200,000d/Bộ

Chốt Cam

Giá: 113,000d/cái

Khóa Cam

Giá: 120,000đ/cái

Giá :

Chốt Bản Lề

Giá: 200,000đ/cái

Bản lề

Giá 230,000đ/cái

Ổ Dẫn Nhỏ

Giá: 120,000đ/cái