cont-banner-sp-01-03-2018-14-52-31.jpg
cont-banner-sp1-03-03-2018-08-50-09.jpg
banel-9-21-03-2018-10-19-43.jpg
Chi tiết

  • Giá: 130,000,000đ
  • Lượt xem: 2465
  • Ý kiến khách hàng

Giá: 130tr 

- Type of container: 40'x 8'x9'6" ISO 1AAA

- Kích thước ngoài: DRC (12,192 x 2,438 x 2,896)mm

- Kích thước trong:  DRC (12,032 x 2,350 x 2,700)mm

- Tổng trọng lượng Container: 3,880kg

- Container được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc Tế.
- Thích hợp vận chuyển hàng hóa.
- Dùng làm kho chứa hàng

Sản phẩm cùng loại

 - Type of container: 20x 8x86" ISO 1CC

- Kích thước ngoài: DRC (3,029 x 2.438 x 2.591)mm

- Kích thước trong: DRC (2,871 x 2.390 x 2.348)mm

- Tổng trọng lượng Container: 1,350kg

Giá: 130tr 

- Type of container: 40'x 8'x9'6" ISO 1AAA

- Kích thước ngoài: DRC (12,192 x 2,438 x 2,896)mm

- Kích thước trong:  DRC (12,032 x 2,350 x 2,700)mm

- Tổng trọng lượng Container: 3,880kg

Giá: 90tr 

- Type of container: 20'x 8'x8'6" ISO 1CC

- Kích thước ngoài: DRC (6,058 x 2.438 x 2.591)mm

- Kích thước trong:  DRC (5,900 x 2,350 x 2,395)mm

- Tổng trọng lượng Container: 2,230kg

 

Giá: 120tr

- Type of container: 40'x 8'x8'6" ISO 1AA

- Kích thước ngoài: DRC (12,192 x 2,438 x 2.591)mm

- Kích thước trong:  DRC (12,032 x 2,350 x 2,395)mm

- Tổng trọng lượng Container: 3,680kg