cont-banner-sp-01-03-2018-14-52-31.jpg
cont-banner-sp1-03-03-2018-08-50-09.jpg
banel-9-21-03-2018-10-19-43.jpg
Chi tiết

Giá: 52tr

LOẠI SẢN PHẨM: CONTAINER VĂN PHÒNG 20FT

KÍCH THƯỚC:

  • Chiều dài:           6058 (mm)
  • chiều rộng:         2438 (mm)
  • chiều cao:          2591 (mm)

Sản phẩm cùng loại

Giá: 52tr

LOẠI SẢN PHẨM: CONTAINER VĂN PHÒNG 20FT

KÍCH THƯỚC:

  • Chiều dài:           6058 (mm)
  • chiều rộng:         2438 (mm)
  • chiều cao:          2591 (mm)