banel-1-container-1-03-01-2020-15-48-09.jpg
banel-1-container-03-01-2020-15-48-09.jpg
banel-9-03-01-2020-15-50-01.jpg
banel-1-container-2-06-01-2020-10-41-09.jpg
banel-1-container-3-06-01-2020-11-54-19.jpg
cont-banner-sp-06-01-2020-14-19-19.jpg
cont-banner-sp1-06-01-2020-14-19-19.jpg
cont-banner1-06-01-2020-14-19-19.jpg
cont-banner2-06-01-2020-14-19-19.jpg
Sửa chửa container các loại

• Kiểm định và sửa chữa theo tiêu chuẩn IICL 5.

• Báo cáo đánh giá nhanh chóng 
• Nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn container ISO
• Kỷ thuật Hàn theo chứng chỉ tiêu chuẩnGermanischer LLoyd

 

Tình trạng trước khi sửa chữa
(Nóc Container, biến dạng, rách )   trong khi sửa chữa                       Container sau khi sửa chữa

Vách Container phồng, biến dạng, rách

Vách bị phù, thụng, tét -, sàn hư mục

 

HƯNG ĐẠO CONTAINER
Địa chỉ: 62 Nguyễn Cữu Vân P.17 Q. Bình Thanh TP/ Hồ Chí Minh
Điện thoại: A. Hung: 0903 704656 or Ms. Ha: 0908 164182 or Ms.Ngân: 0933000128 -

Copyright © HƯNG ĐẠO CONTAINER. All rights reserved. Thiết kế Website bởi ViettechCorp
Hotline: A. Hung: 0903 704656 or Ms. Ha: 0908 164182 or Ms.Ngân: 0933000128